Vi donerer til
SOS børnebyerne
Se video
om Skagen

Vi donerer til SOS børnebyerne

Vi har i 2017-2018 doneret 20.000 kr til SOS børnebyerne. Hjælp os gøre en forskel!

Toftegården Guest House donerer penge til SOS Børnebyerne
150 miljoner forældreløse børn i verden som har brug for hjælp
I alt over 15o millioner børn over hele verden har mistet enten den ene eller begge forældre. Mange af børnene står helt alene uden voksenomsorg, de er udsatte for overgreb, børnearbejde, får ingen mad, ingen lægehjælp.

Toftegården donerer fra 2017 penge til SOS Børnebyerne
Alle børn har brug for en familie. De har brug for at høre til et sted og en tryg tilværelse. Derfor har jeg sammen med mine to sønner Henrik och Jesper beslutet at vi vil gøre noget ved det. Vi ved det går at forændre verden, men det tager tid, kræver tålmodighed, udholdenhed og resurser. Derfor har vi besluted fra år 2017, at en del af Toftegårdens inkomster hvert år skal doneres til SOS Børnebyerne, for at være med til at hjælpe alle de børn i verden som lider nød. Vi kommer hvert år redovise på vores hjemmeside hvor meget vi har donerer til dem. Vores gæster på gården har også mulighed at kunne give et bidrag, når de besøger os, om de vil.

Hvad gør SOS Børnebyerne?
Hos SOS Børnebyerne mener man at forældreomsorg er nøglen til et godt børneliv. De mener at alle børn skal have mulighed for at vokse op i en familie, som giver dem kærlighed og tryghed, hvad enten det er i barnets biologiske familie eller i en ny SOS-familie.

Måden SOS Børnebyerne hjælper på afhænger af det enkelte barns situation.
Når børn er alene: Forældreløse børn, og børn som af andre årsager ikke har voksne, som kan tage sig af dem, kan SOS Børnebyerne være med til at give et kærligt hjem i en SOS-børneby. Her vokser barnet op i en SOS-familie med søskende og en SOS-mor. SOS Børnebyerne sørger for at biologiske søskende kan vokse op i samme SOS-familie.

Udsatte familier: Hvis barnet lever i en udsat familie hos for eksempel en enlig forældre, en bedstemor eller tante, hvor der er fare for, at familien bryder sammen, kan SOS Børnebyer træde til og arbejde på at styrke familiens vilkår, så de voksne kan løfte både sig selv og deres forældreansvar. Fattigdom og sygdom er blandt de hyppigste årsager til, at forældre ikke selv kan drage omsorg for deres børn.

SOS Børnebyerne arbejder også for at få verdens ledere og lande til at respektere barnets rettigheder. Det gør de ved at tale forældreløse og udsatte børns sag over for regeringer, myndighed og andre magthavere både nationalt og internationalt.

Toftegården Guest House
Niels Pedersen
Henrik Pedersen
Jesper Pedersen